Gurli Gildberg


NLP Psykologi & Hypnose
Sparring - Coaching
     Mindfullness
(mer' end blot samtaleterapi)

Spar op til 50% i konsultation!

Arbejdsgiveren kan betale for sundhedsbehandlinger af arbejdsrelaterede skader uden beskatning hos medarbejderen.
Spørg evt. din arbejdsgiver, om de også har sådanne ordning.
Ordningen indebærer at arbejdsgiveren betaler udbyderen for godet, der stilles til rådighed for medarbejderen. Medarbejderen går tilsvarende ned i bruttoløn. Derved vil betalingen være lig nul kroner for arbejdsgiveren, mens den ansatte sparer skatten af betalingen af godet.

Herunder er vist et vejledende eksempel på bruttotrækordningen.

Skulle medarbejderen selv have betalt udgiften til coaching/terapi kr. 2.000 pr. måned, skulle han have betalt udgiften af beskattede midler. Går han i
stedet kr. 2.000 ned i bruttolønnen vil nettobetalingen svare til:
Du benytter ikke Bruttotrækordningen:
Din bruttoløn er kr. 30.000 pr. måned.
Du betaler f. eks. 50% i skat= kr. 15.000
Udbetalt til dig efter skat kr. 15.000,00
Dit honorar til terapeuten ud af din udbetalt løn eks. kr. 2.000
Tilbage af din udbetalte løn = kr. 13.000

Du benytter Bruttotrækordningen:
Din løn er stadig kr. 30000 pr. måned,
Din arbejdsplads trækker f. eks. kr. 2.000 som er honorar til terapeuten.
Bruttoløn til rest kr. 28.000
Du betaler f. eks. 50% i skat kr. 14.000
Udbetalt til dig efter skat kr. 14.000
Tilbage af din udbetalte løn er derfor = kr. 14.000

Dine udgifter i forbindelse med terapeutisk behandling er derfor reduceret
med ca. 50% - fra kr. 2.000 til kr. 1.000.