Gurli Gildberg


NLP Psykologi & Hypnose
Sparring - Coaching
     Mindfullness
(mer' end blot samtaleterapi)

TANKEFELT-TERAPI ( TFT / EFT ).

Tankefelt terapi ( TFT eller EFT ) er en banebrydende ny behand- lingsform, der kombinerer østens viden om kroppens energibaner med terapi.

Den bygger på de samme principper som akupunktur, dog uden anvendelse af nåle.

Behandlingen eliminerer hurtigt og smertefrit psykisk og fysisk ubehag. Tankefeltterapi og EFT er en teknik der virker gennem stimulation af kroppens energibaner.

Der benyttes en let banken med 2 fingre forskellige steder på overkrop og ansigt, samtidig med at klienten tænker og taler om sit problem.

Resultatet er forbløffende, og problemer forsvinder i mange tilfælde i løbet af kort tid.

Virker bedst i kombination med NLP-terapi.

I NLP arbejdes ud fra en forståelse af, at krop og sind hænger sammen. Derfor kan TFT / EFT være den ekstra hjælp der skal til for at kroppen giver helt slip på evt. blokeringer og fortrængninger. Med ro i kroppen som gevinst.

OBS. Tankefeltterapi / EFT er ikke en erstatning for at søge almindelig lægehjælp.